Velkommen

I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er bl.a. friluftsliv, musik og leg.

Landsdelen

Landsdelsledelsen

Hvert andet år vælges 3-5 personer til at arbejde ud fra FDFs vedtægter. Disse personer udgør Landsdelsledelsen. 

Lige nu består landsdelsledelsen af Anna Jensen, Thilde Hedegaard og Helge Berg. De blev valgt d. 6.marts 2017 til landsdelsmødet. Læs referatet her. 

Landsdelsledelsens arrangementsopgaver

-       Landsdelsmøde hvert år for landsdelens ledere, i ulige år med fokus på handlingsplaner og i lige år med fokus på debat blandt lederne.

-       Arrangere to-tre årlige Sing in arrangementer (lær den nye M&L at kende)

-       Arrangere uddannelsesaftener/dag for lederne

-       Arrangere formøde forud for landsmødet (lige år)

-       Arrangere/koordinere diverse arrangementer ifm. handlingsplanens områder

 

Landsdelsledelsen deltager i

-       Et årligt HB møde sammen med de andre landsdelsledelser

-       møder med forbundssekretæren for at sikre opgaver bliver løst.

-       Ansættelsessamtaler ved ansættelse af ny forbundssekretær i landsdelen

-       udarbejdelse en ny samarbejdsaftale mellem HB og landsdel ift. forbundssekretærens arbejdsopgaver.

-       Netværksmøder for at opretholde en kontakt med kredsene.

 

Landsdelsledelsen har følgende andre opgaver

-       Landsdelsledelsen skal udarbejde et budget og et årligt regnskab.

-       Landsdelsledelsen har ansvaret for få valgt to ungdomsrepræsentanter blandt seniorerne samt at lære dem om FDF og demokrati.

-       Landsdelsledelsen modtager henvendelser (primært mails) både fra kredse og forbund som de skal  navigere i og forholde sig til.

 

Landsdelsledelsen står for kontakten og ansvaret for at finde medlemmer/ansvarlige til

-       Blå port (lederskolen),

-        O!O

-       Pustumpi dag

---------------------------------------------------------------------------------- 

Ifølge FDFs vedtægter har landsdelsledelsen følgende opgaver

a. Det er landsdelsledelsens opgave i samarbejde med forbundssekretæren:

-       at gennemføre varieret lederuddannelse i landsdelen.

-       at gennemføre arrangementer, som naturligt kan arrangeres på landsdelsniveau.

-       at inspirere til løbende debat af arbejdet i FDF, og herunder debatsætte dagsorden til landsmøde og landsdelsmøder.

-       at sikre FDF størst mulig synlighed.